ŠKOLENÍ

Zde naleznete aktuální seznam školení pořádaných naší firmou.

Jedná se o technická školení zaměřená na naše produkty a jejich správný návrh. Zmíněny budou i certifikáty a technické podmínky, které musí stavební výrobky splňovat. Školení se koná v prostorách naší firmy.

V případě zájmu o individuální školení "na míru" nás prosím kontaktujte. Jsme schopni vám zorganizovat školení na vámi zvolené produkty a témata. Školení se může konat buď v prostorách naší firmy, nebo přímo u vás.

9.03.2017

Vodonepropustné železobetonové konstrukce - běh 1

BÍLÉ VANY

Cíl a obsah školení:

Školení je určeno pro projektanty, investory, stavební firmy, přípraváře staveb, technické
dozory a všechny, kteří se zajímají o tématiku konstrukce bílé vany.
Program školení je zaměřen na vodonepropustné betonové konstrukce, tzv. bílé vany.
Představena bude nová Směrnice pro návrh těchto konstrukcí - Technická pravidla ČBS TP 04,
vydaná v roce 2015. Zmíněn bude výpočet konstrukce na max. šířku trhliny, předpoklad návrhu
betonové směsi, provádění, ošetřování apod. Dále se budeme věnovat certifikaci těsnicích
prvků, které musí všechny těsnicí prvky splňovat, aby mohly být zabudovány do stavby,
především novému evropskému technickému posouzení ETA. Budou představeny jednotlivé
typy systémových těsnících prvků pro pracovní, řízené a dilatační spáry, těsněné prostupy,
spínání bednění, těsnící systém pro filigránové stěny, bobtnavé pásky, injektáže apod. Na závěr
bude představena také konstrukce tzv. hnědé vany, která je další variantou řešení
vodonepropustné betonové konstrukce.

Programové schéma a další informace naleznete v pozvánce:

BV_titul.jpg

19.05.2016

Transportní kotevní systémy

PFEIFER

Závitový systém, kotvy s kulovou hlavou, lanové kotvy, ...

Cíl a obsah školení:

Hlavní náplní školení je představení nového předpisu pro transportní kotvy a transportní kotevní systémy pro betonové dílce - směrnice VDI/BV-BS 6205. Součástí školení je také představení jednotlivých typů transportních kotev PFEIFER – závitové kotvy, kotvy s kulovou hlavou, lanové kotvy atd. včetně širokého sortimentu jejich příslušenství. Posluchači budou seznámeni s všeobecnými technickými podmínkami pro správný návrh transportních kotev a závěsů, dodatečném vyztužení kotev a jejich vhodným použitím. Zmíněny budou také další normy a předpisy, které musí transportní kotevní systémy splňovat, a také správné certifikáty pro zabudování výrobků do stavby.

Programové schéma a další informace naleznete v pozvánce:

Pfeifer_titul.jpg

16.06.2016

Izonosníky ISOPRO, ISOMAXX

Přerušení tepelných mostů u balkónů.

Cíl a obsah školení:

Školení je zaměřeno na problematiku přerušení tepelných mostů u železobetonových konstrukcí, zejména u balkónů, vykonzolovaných stěn, atik apod. Budou představeny jednotlivé typy izonosníků (nosných tepelně-izolačních prvků) ISOPRO a ISOMAXX dle jejich použití v konstrukci a tepelných vlastností. Jako novinka budou představeny nové typy izonosníků ISOPRO SBM, určené pro přerušení tepelného mostu mezi betonovou a ocelovou konstrukcí. Cílem školení je seznámit posluchače se správným návrhem izonosníků, doporučit vhodné použití v jednotlivých typech balkónů, vysvětlit správnou funkci izonosníků (tuhosti podpor, teplotní deformace balkónů apod.). Zmíněny budou také normy a předpisy, které musí izonosníky splňovat, a dále správné certifikáty pro zabudování výrobků do stavby.

Programové schéma a další informace naleznete v pozvánce:

IP_titul.jpg

15.06.2017

Vodonepropustné železobetonové konstrukce - běh 2

BÍLÉ VANY

Cíl a obsah školení:

Školení je určeno pro projektanty, investory, stavební firmy, přípraváře staveb, technické
dozory a všechny, kteří se zajímají o tématiku konstrukce bílé vany.
Program školení je zaměřen na vodonepropustné betonové konstrukce, tzv. bílé vany.
Představena bude nová Směrnice pro návrh těchto konstrukcí - Technická pravidla ČBS TP 04,
vydaná v roce 2015. Zmíněn bude výpočet konstrukce na max. šířku trhliny, předpoklad návrhu
betonové směsi, provádění, ošetřování apod. Dále se budeme věnovat certifikaci těsnicích
prvků, které musí všechny těsnicí prvky splňovat, aby mohly být zabudovány do stavby,
především novému evropskému technickému posouzení ETA. Budou představeny jednotlivé
typy systémových těsnících prvků pro pracovní, řízené a dilatační spáry, těsněné prostupy,
spínání bednění, těsnící systém pro filigránové stěny, bobtnavé pásky, injektáže apod. Na závěr
bude představena také konstrukce tzv. hnědé vany, která je další variantou řešení
vodonepropustné betonové konstrukce.

Programové schéma a další informace naleznete v pozvánce:

BV_titul.jpg

10.11.2016

Kotevní prvky do výtahových šachet

JORDAHL, PFEIFER


Cíl a obsah školení:

Školení je určeno především pro projektanty, stavební firmy, dodavatele výtahů,
přípraváře staveb, technické dozory a investory.
Program školení je zaměřen na kotevní prvky pro montáž výtahů, které se zabetonovávají
do výtahových šachet. Jedná se především o systém kotevních kolejnic JORDAHL JTA CE, kotvy
PFEIFER DB 682 pro trvalé upevnění, montážní oka PFEIFER pro zavěšení kabiny výtahu,
montážní kolejnice, kotevní botky pro plošinu lešení apod. Zmíněny budou i další produkty
související s výstavbou výtahů, jako je vibroizolace výtahové šachty CALENBERG, a také
pohyblivá lana PFEIFER pro pojezd výtahu. Věnovat se budeme také certifikátům a předpisům,
které musí kotevní prvky splňovat, aby mohly být zabudovány do stavby a bezpečně používány.

Programové schéma a další informace naleznete v pozvánce:

BV_titul.jpg

Kontaktní údaje

Technický garant školení:

Ing. Martin Novotný  

Tel.: 272 700 701, 724 892 619, email: novotny@jpcz.cz

Přihlášky a administrativní záležitosti:

Zdenka Němcová  

Tel.: 272 700 701, 606 647 899, email: nemcova@jpcz.cz

Místo konání:

Školení se uskuteční v sídle naší firmy: Bavorská 856/14, 155 00  Praha 5 – Stodůlky, v budově Mototechny, 3. patro.

Časový harmonogram školení: 9 – 16 hod.   

 

CŽV ČKAIT:

V rámci projektu celoživotního vzdělávání získají účastníci 1 bod.