Tiráž

Prohlášení o ochraně dat.

Za obsah stránek zodpovídá:

JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.
Bavorská 856/14
CZ-155 00 Praha

Tel.: +420 272 700 701
Fax: +420 272 700 704
E-Mail: info@jpcz.cz

Jednatel:
Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA

Společnost je zapsaná u Městského soudu Praha, oddíl C, číslo vložky 61744.
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221

Autorské právo

Obsah naší domovské stránky je chráněn podle autorského práva. Všechna práva vyhražena. Text, části textu, obrázky a grafiky, jakož i uspořádání na těchto webových stránkách podléhají ochraně podle autorského práva a souvisejících zákonů.

Ručení 

Tyto webové stránky byly vytvořeny s velkou péčí. Přesto nemůže být převzata záruka za bezchybnost a přesnost obsažených informací. Jakákoli odpovědnost za škody vzniklé přímo či nepřímo užíváním těchto stránek je vyloučena, pokud nevznikly na základě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud jsou na našich stránkách odkazy na internetové stránky provozované třetími osobami, nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek.

Ochrana dat

Společnost JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. prohlašuje:

Shromážďování dat probíhá v rámci zákonných předpisů. Jestliže navštívíte naše webové stránky, ukládají naše webové servery standardně jméno Vašeho internetového providera, webovou stránku, ze které přistupujete na naše stránky, stránky, které u nás navštívíte, jakož i datum a délku návštěvy. Dodržování ustanovení o ochraně dat ve všech oblastech našich webových stránek a našeho podniku se řídí platným zákonem o ochraně dat.

Údaje osob přenesené v souvislosti s odesláním kontaktních formulářů jsou ukládány výlučně interně a nejsou předávány třetím osobám (analogicky u faxových zpráv). Registrace návštěvníků našich webových stránek se nekoná. Pracovníci společnosti JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích vztahujících se k těmto osobám.

Společnost JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. nepoužívá na svých stránkách žádné cookies (viz níže definice cookies), za cookies zaslané z cizích stránek není společnost JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. právně zodpovědná.

Google-Analytics

„Tyto stránky používají analytika Google, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google-Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které umožňují analýzu využívání webových stránek Vaší pomocí. Informace získaná pomocí cookies o používání těchto webových stránek (vč. Vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Googlu ve Spojených státech a tam ukládány. Google použije tyto informace k ohodnocení Vašeho využívání webových stránek, k sestavení reportů o aktivitě webových stránek pro jejich provozovatele a k poskytování ostatních služeb spojených s využitím stránek a internetu. Také popřípadě předá tyto informace třetím osobám, pokud je to zákonem stanoveno nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data pro Google. Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP adresu s jinými svými daty. Pomocí odpovídajícího nastavení Vašeho browser software můžete zabránit instalaci cookies; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete moci případně využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Využitím těchto webových stránek deklarujete, že souhlasíte se zpracováním údajů zjištěným o Vás Googlem výše popsaným způsobem a k výše uvedeným účelům“.