ŠKOLENÍ

Zde naleznete aktuální seznam školení pořádaných naší firmou.

Jedná se o technická školení zaměřená na naše produkty a jejich správný návrh. Zmíněny budou i certifikáty a technické podmínky, které musí stavební výrobky splňovat. Školení se koná v prostorách naší firmy.

V případě zájmu o individuální školení "na míru" nás prosím kontaktujte. Jsme schopni vám zorganizovat školení na vámi zvolené produkty a témata. Školení se může konat buď v prostorách naší firmy, nebo přímo u vás.

24.04.2018

Vodonepropustné železobetonové konstrukce - běh 1

BÍLÉ VANY

 

Cíl a obsah školení:

Školení je určeno pro projektanty, investory, stavební firmy, přípraváře staveb, technické
dozory a všechny, kteří se zajímají o tématiku konstrukce bílé vany.
Program školení je zaměřen na vodonepropustné betonové konstrukce, tzv. bílé vany.
Představena bude Směrnice pro návrh těchto konstrukcí - Technická pravidla ČBS TP 04,
vydaná v roce 2015. Zmíněn bude výpočet konstrukce na max. šířku trhliny, předpoklad návrhu
betonové směsi, provádění, ošetřování apod. Dále se budeme věnovat certifikaci těsnicích
prvků, které musí všechny těsnicí prvky splňovat, aby mohly být zabudovány do stavby,
především evropskému technickému posouzení ETA. Budou představeny jednotlivé
typy systémových těsnících prvků pro pracovní, řízené a dilatační spáry, těsněné prostupy,
spínání bednění, těsnící systém pro filigránové stěny, bobtnavé pásky, injektáže apod. Na závěr
bude představena také konstrukce tzv. hnědé vany, která je další variantou řešení
vodonepropustné betonové konstrukce.

 

31.05.2018

Izonosníky - tepelně-izolační prvky se zaměřením na požární ochranu

ISOPRO

 

Cíl a obsah školení:

Školení je zaměřeno na nosné tepelně-izolační prvky (izonosníky) a především na požární odolnost, a to jak izonosníku, tak i celé stavební konstrukce, kde jsou izonosníky zabudované. Bude řešen i požadavek české normy ČSN 73 0810 na konstrukční části druhu DP1. Hlavní novinkou v oblasti izonosníků ISOPRO a ISOMAXX je nedávno provedená zkouška požární odolnosti s výborným výsledkem. Kromě požární odolnosti budou probrány také další technické parametry izonosníků, představeny nové typy izonosníků ISOPRO a především zmíněny správné postupy technického návrhu izonosníků.

20.06.2018

Kotvení fasádních panelů pomocí kotevních kolejnic

JTA

17.07.2018

Prefabrikáty - prvky pro výrobu, transport a montáž

PFEIFER

15.08.2018

TP ČBS 06 - Transpotní kotvy a transportní kotevní systémy pro betonové dílce - uvedení na český trh - běh 1

PFEIFER

13.09.2017

Vodonepropustné železobetonové konstrukce - běh 2

BÍLÉ VANY

 

Cíl a obsah školení:

Školení je určeno pro projektanty, investory, stavební firmy, přípraváře staveb, technické
dozory a všechny, kteří se zajímají o tématiku konstrukce bílé vany.
Program školení je zaměřen na vodonepropustné betonové konstrukce, tzv. bílé vany.
Představena bude Směrnice pro návrh těchto konstrukcí - Technická pravidla ČBS TP 04,
vydaná v roce 2015. Zmíněn bude výpočet konstrukce na max. šířku trhliny, předpoklad návrhu
betonové směsi, provádění, ošetřování apod. Dále se budeme věnovat certifikaci těsnicích
prvků, které musí všechny těsnicí prvky splňovat, aby mohly být zabudovány do stavby,
především evropskému technickému posouzení ETA. Budou představeny jednotlivé
typy systémových těsnících prvků pro pracovní, řízené a dilatační spáry, těsněné prostupy,
spínání bednění, těsnící systém pro filigránové stěny, bobtnavé pásky, injektáže apod. Na závěr
bude představena také konstrukce tzv. hnědé vany, která je další variantou řešení
vodonepropustné betonové konstrukce.

 

02.10.2018

Kotevní kolejnice JTA - od garáže po elektrárnu

JORDAHL

18.10.2018

Novinky na českém trhu - V-ROD - výztuž ze skelných vláken, TP ČBS 02 - Pohledový beton (nové vydání)

H-BAU

14.11.2018

TP ČBS 06 - Transpotní kotvy a transportní kotevní systémy pro betonové dílce - uvedení na český trh - běh 2

PFEIFER

05.12.2018

Montážní kolejnice - kolejnice nejen do betonu

JORDAHL

Kontaktní údaje

Technický garant školení:

Ing. Michal Voplakal Ph.D., MBA

Tel.: 272 700 701, email: voplakal@jpcz.cz

 

Přihlášky a administrativní záležitosti:

Zdenka Němcová  

Tel.: 272 700 701, 606 647 899, email: nemcova@jpcz.cz

 

Místo konání:

Školení se uskuteční v sídle naší firmy: Bavorská 856/14, 155 00  Praha 5 – Stodůlky, v budově Mototechny, 6. patro.

Časový harmonogram školení: 9 – 16 hod.   

 

CŽV ČKAIT:

V rámci projektu celoživotního vzdělávání získají účastníci 1 bod.