JORDAHL® Konzoly do malty JMK+

zpět na přehled

Popis produktu

Pro pozdější instalaci pohledového lícového zdiva na stávající budovu jsou dodatečné konzoly JORDAHL® dostupné v různém provedení. Konzoly jsou uloženy do betonové malty, do dostatečně hlubokého vyvrtaného otvoru v nosném zdivu.

Výhody:

 • efektivní systém energeticky účelné sanace fasád starých budov, včetně památek
 • rychlá a ekonomická montáž
 • spolehlivá únosnost i pro výšku několika metrů (až dvě patra)
 • umožňují přenos vysokého zatížení i na nepříliš nosné konstrukci
 • k dodání také další typy konzoly – rohové, úhelníkové, pro prefabrikáty atd.

Výrobní sortiment:

 • JMK+ N/NA/NU: k zachycení lícového zdiva v běžné oblasti stěn
 • JMK+ P/PAR: pro běžné oblasti zdiva, okraje a oblasti dilatačních spár
 • JMK+ F/FAR: úhelníková konzola nad otvory a do vnějších rohů
 • JMK+ E/EA: pro koncové části, např. vnitřní rohy
 • JMK+ NFT/NAFT: pro otvory, které jsou řešeny prefabrikovaným překladem
 • rozsáhlé příslušenství

Zvláštní řešení:

Dodatečné konzoly je možné vyrobit i v atypickém provedení dle požadavku stavby.

Materiál/provedení:

Efektivnější využití materiálu díky použití ušlechtilé oceli třídy protikorozní odolnosti III.

Dodávané délky/zátěžové skupiny:

Všechny dodatečné konzoly JMK+ jsou dodávány v různých zátěžových skupinách (3,5 a 7,0).

Software:

Pro návrh optimálních konzol pro lícové zdivo nabízíme intuitivně ovládaný výpočetní software. Zdarma ke stažení na stránkách www.jpcz.cz.

Další doporučené výrobky:

Vhodné příslušenství JORDAHL® (úhelníky, kotvy vzduchové mezery, držáky prefabrikátů, kotvení pásky apod.)kotevní kolejnice JORDAHL®

zpět na přehled