H-BAU Bobtnavé pásky SWELLFLEX®

zpět na přehled

Popis produktu

Bobtnavé pásky SWELLFLEX® jsou doplněním běžných systémů utěsňování spár. Slouží k těsnění pracovních spár v betonových konstrukcích, které jsou trvale nebo občasně vystaveny působením tlakové vody. Při betonáži jsou bobtnavé pásky kompletně zality čerstvým betonem. Při průniku vody do pracovní spáry tyto pásky nabobtnají a spolehlivě místo utěsní.

Výhody:

  • osvědčeno v pozemních, podzemních a inženýrských stavbách
  • proces bobtnání a smršťování může být opakovatelný
  • jednoduchá montáž
  • rozsáhlý výrobní sortiment

Výrobní sortiment:

  • SWELLFLEX® BS: bobtnavá páska z bentonitu sodného
  • SWELLFLEX® BT: bobtnavá páska z bentonitu sodného s patentovanou povrchovou úpravou proti dešti pro oddálení bobtnání
  • SWELLFLEX® RB: bobtnavá páska na bázi gumy

Certifikát/osvědčení o zkoušce:

Všeobecné schválení pro stavební konstrukce abP.

Materiál/provedení:

BS a BT: těsnící páska na bázi bentonitu a butylkaučuku.

RB: extrudovaná bobtnavá směs gumy, která obsahuje butylovou gumu, pryskyřici, polyethyleny a silikony.

Dodávané délky/zátěžové skupiny:

Bobtnavé pásky SWELLFLEX® jsou dodávány v nejrůznějších rozměrech a délkách.

Další doporučené výrobky:

H-BAU Těsnící systém PENTAFLEX®

zpět na přehled