H-BAU Prvky do paty zdiva ISOMUR®

zpět na přehled

Popis produktu

V oblasti paty zdiva založeného na základech nebo nevytápěném suterénu, vzniká tepelný most. Izolační prvky ISOMUR® slouží ke spolehlivému přerušení tepelného mostu v patě zdiva, zabraňují tvorbě plísní, vzniku stavebních škod, minimalizují tepelné ztráty nad soklem budovy a zabraňují tak zbytečně vysokým nákladům na vytápění.

Výhody:

  • zdravé a příjemné klima v místnosti
  • minimalizace tepelných ztrát a s tím spojená úspora nákladů na vytápění
  • zamezení tvorby kondenzační vody a plísní
  • nejrůznější možnosti využití
  • z nesavého materiálu
  • vysoká pevnost v tlaku

 

Certifikát/osvědčení o zkoušce:

Všeobecné schválení pro stavební konstrukce Z-17.1-811.

Materiál/provedení:

Izolační hydrofobní prvek do paty zdiva ISOMUR® z pěnového styroporu s integrovanou nosnou strukturou z vysokopevnostního lehčeného betonu.

Dodávané délky/zátěžové skupiny:

Dodáváno v šířkách 11,5/15/17,5/20/24/30 cm a délce 60 cm.

Třída pevnosti v tlaku je 20 MPa.

zpět na přehled